PubliCo Oy on Aikakauslehtien Liiton jäsenyritys

Elinkeinoelämän uudet, globaalit lainalaisuudet tuovat mukanaan sen, että liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy jatkuvasti. Uudet teknologiat, uudet tuotteet ja uudet liiketoimintamallit haastavat yritysten markkinointiviestinnän: kuinka ennakoidaan muutokset ja luodaan uusia mahdollisuuksia, huomispäivän menestyksen ankkureita ja alustoja?

Toimialamedioitamme yhdistää kohdentuvuus, asiantuntijuus ja tinkimättömän vahva panostus sisältöön. Tieto on valtaa ainoastaan, jos se on oikein käsitelty, moneen kertaan punnittu ja tarkasti kohdistettu.

Yhteistä näille medioille on tekijöiden asiantuntijuus ja tinkimätön ammattitaito. Lisäksi kukin lehti lähestyy toimialaansa mahdollisimman monipuolisesti, uutta esiintuoden, keskusteluun rohkaisten.

Nämä target-mediat vaativat lukijaltaan paljon, mutta myös palkitsevat. Verkostojen rakentajalle ja yhteistyön nimeen vannovalle alan toimijalle ne ovat tärkeä väylä ja väline, jotta oma sanoma saadaan kantautumaan oikeisiin korviin.

Toimialamediamme ovat:


prointerior prointerior - tilasuunnittelun ja rakentamisen erikoislehti
prointerior on arkkitehtuuria, julkista tilasuunnittelua ja rakentamista käsittelevä korkeatasoinen toimialamedia. prointerior tavoittaa arkkitehdit, rakennusarkkitehdit, sisustusarkkitehdit ja –suunnittelijat, alue- ja maisema-arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, rakennuttajat, rakennusalan hankinta- ja projektivastaavat ja vaikuttajat sekä kiinteistöjohtajat ja –omistajat.
www.prointerior.fi lehtiarkisto tilaa lehti, 49 €/v mediatiedot

 


KITA Kiinteistö & Talotekniikka - kiinteistön ja rakentamisen erikoislehti
KITA on kiinteistön, talotekniikan ja korjausrakentamisen asiantuntijoille suunnattu toimialalehti, joka tavoittaa niin isännöitsijät, asuntoyhtiöiden ja kiinteistöjen hallitusten jäsenet, aktiiviset asukkaat, huoltoyhtiöiden vastuuhenkilöt, kiinteistönomistajat ja –päälliköt, LVIS-suunnittelijat ja insinöörit, rakennuttajat, rakennusurakoitsijat kuin alan kunnalliset päätöksentekijät.
www.kita.fi lehtiarkisto tilaa lehti, 49 €/v mediatiedot

 


proresto proresto - HoReCa-alan ammattilehti
proresto on korkeatasoinen horeca-alan ammattilehti. Julkaisu tarjoaa tietoa ja esittelee ratkaisuja ammatillisen osaamisen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.
Lehti tavoittaa tehokkaalla kohderyhmäjakelullaan horeca-alan todellisia päätöksentekijöitä, kuten yksityiset liikkenharjoittajat, keittiö- ja ravintolapäälliköt, ravintola- ja hotelliketjujen liikkeejohto ja hankintavastaavat sekä julkisen sektorin ruokapalveluista vastaavat.
www.proresto.fi lehtiarkisto tilaa lehti, 49 €/v mediatiedot

 


HR Viesti HR viesti - henkilöstöosaamisen ammattilehti
HR viesti on uusi henkilöstöosaamisen ammattilaisille suunnattu lehti, jossa käsitellään henkilöstön kehittämiseen, hyvinvointiin ja muutoksen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.
www.hrviesti.fi lehtiarkisto tilaa lehti, 49 €/v mediatiedot

 


prologistiikka prologistiikka | kuljetus - varastointi
prologistiikka-lehti on logistiikka-alan oma ammattilehti, joka keskittyy nykyaikaisen kuljetusliiketoiminnan lisäksi varastointilogistiikkaan, sisälogistiikkaan, materiaalinkäsittelyyn, varastointi- ja käsittelyvälineisiin sekä informaatiologistiikkaan.

Lehtemme kohderyhmänä ovat kuljetusyritykset, pakkauksia käyttävät yritykset, pakkausten valmistajat, varastointiyritykset ja -keskukset sekä logistiikkakeskukset.
www.prologistiikka.fi lehtiarkisto   mediatiedot

 


prometalli prometalli - metallialan ammattijulkaisu
Prometalli lehti on metalli- ja konepajateollisuuden ammattilehti joka keskittyy konepajateollisuuden koneisiin ja laitteisiin, työkaluihin ja tarvikkeisiin sekä automaatioon.

Lehtemme kohderyhmänä on teollisuuden osto- hankintapäälliköt, tekninen- ja tuotantojohto sekä suunnittelu- ja kehityspäälliköt unohtamatta konepajayritysten toimitusjohtajia. Valtakunnallinen julkaisu postitetaan nimikkeellisenä suorapostituksena ja se lähetetään myös sähköisenä lehtenä yli 18 000 alan ammattilaisen s-postiosoitteeseen. Prometalli lehti jaetaan tehokkaasti myös alan johtavilla messuilla.
www.prometalli.fi lehtiarkisto tilaa lehti, 49 €/v mediatiedot

 


Enertec enertec - energiateollisuuden asiantuntijoiden erikoisjulkaisu
Enertec-lehti kohdentuu sähkö- ja kaukolämpöliiketoimintaan, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä teollisuuden energiasta ja ympäristöstä vastaaville henkilöille. Julkaisu on sitoutumaton, moniarvoinen, kaikki energiantuotantomuodot sisältävä palvelukokonaisuus.
www.enertec.fi lehtiarkisto tilaa lehti, 49 €/v mediatiedot

 


seatec - suomen meriteknologiajulkaisu 2012 seatec - meriteollisuuden asiantuntijoiden erikoisjulkaisu
Seatec on Suomen meriklusterin julkaisu, joka tavoittaa meriteknologia-alan, varustamojen ja telakoiden päätöksentekijät. Seatec käsittelee sisällöissään kaikki merkittävät alusprojektit, joissa suomalaiset meriteollisuuden yritykset ovat mukana niin kotimaassa kuin kansainvälisillä telakoilla.
www.seatec.fi lehtiarkisto mediatiedot

 


nordicum Nordicum - Scandinavian Business Magazine
Nordicum Scandinavian Business Magazine on omaa luokkaansa monella tapaa: Suomen kansainvälisin talousaikakauslehti, joka puhuttelee executive-tason lukijakuntaa ympäri maailmaa niin englannin kuin venäjän kielellä. Nordicum käsittelee teemoja, jotka muokkaavat elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa tänään ja huomenna.
www.nordicum.com lehtiarkisto mediatiedot

 

© PubliCo Oy 2014 | Pälkäneentie 19 A, FIN-00510 Helsinki | Puhelin (020) 162 2200