Viestintä on kontaktilaji

Verkostoituminen on ollut yksi kasvun rakettimoottoreista kautta aikojen. Niin kauan kuin on ollut kauppaa, on ollut suhdeverkostoja, veljeskuntia ja kiltoja, alliansseja ja partnershipejä.
Verkoston voimaan luottaen perustettiin myös PubliCo Oy vuonna 1992.

Nykyään PubliCo Oy on Suomen johtavia toimialakohtaisten aikakauslehtien kustantajia.

Viestinnän uusi aikakausi on tuonut tullessaan sen, että yritysten kohderyhmät pienenevät. Asiakkaiden erityistarpeet on otettava huomioon entistä paremmin. Tämä tukee PubliCo Oy:n alkuperäistä linjausta kohdennetuista, toimialakohtaisista medioista. Asiantuntijat ja osaajat haluavat edelleen tutustua alan muiden toimijoiden näkemyksiin, uusiin toimintatapoihin ja tuotteisiin. Tieto kiteytyy, osaaminen jalostuu entisestään.

PubliCo Oy:n tuotteita yhdistää asiantuntijuus ja tinkimättömän vahva panostus sisältöön. Tieto on valtaa ainoastaan, jos se on oikein käsitelty, moneen kertaan punnittu ja tarkasti kohdistettu.

PubliCo – Kontaktisi parempaan bisnekseen

© PubliCo Oy 2014 | Pälkäneentie 19 A, FIN-00510 Helsinki | Puhelin (020) 162 2200